Wełna nastryskowa - nowoczesne docieplanie stropów piwnic i garaży Drukuj

Docieplenie stropu piwnicy wełną natryskowąFirma PROMAR wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych inwestorów dotyczących ocieplenia stropów jako końcowego etapu prac termomodernizacyjnych, a ponadto mając na względzie Dyrektywę Unii Europejskiej nakładającą na administratorów budynków konieczność posiadania "Paszportów energetycznych" do końca 2009 roku przygotowała ofertę prac w tym zakresie.

Dokładność prac izolacyjnych stanowi klucz do sukcesu jakim jest obniżenie kosztów eksploatacji budynków. Jeżeli zostawimy choćby jeden element budynku narażony na działanie czynników atmosferycznych nie możemy mówić o naszym sukcesie. Pneumatyczne metody izolacji dają gwarancję że materiał izolacyjny zostanie umieszczony w miejscach trudnodostępnych. Ocieplenie stropów piwnic metodami tradycyjnymi takiej gwarancji niestety nie daje. Nie ma możliwości dokładnej izolacji miejsc w których umieszczone są ciągi instalacji sanitarnych, elektrycznych, itp.

Natryski (wdmuchiwanie) materiału izolacyjnego powstałego na bazie wełny mineralnej z zastosowaniem cementu jako spoiwa stają się więc koniecznością. Wykonanie takiej izolacji (jako ocieplenie, docieplenie) wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, który pozwala aby połączenie wełny z wodą miało miejsce dopiero w ostatniej fazie rzucania materiału na element izolowany (stropu, stropów, stropodachu, stropodachów zawrówno piwnic, jak i garaży).

Izolacja natryskowa granulatu oprócz właściwości termoizolacyjnych stanowi doskonałą ochronę akustyczną i ogniową co daje możliwość zastosowania w budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych.

Podstawowe zalety proponowanych rozwiązań to:

 • Dobra izolacyjność termiczna
 • Dobra izolacja przeciwpożarowa
 • Dobra izolacja akustyczna
 • Atrakcyjność wizualna powłoki
 • Możliwość zastosowania na różnych podłożach m.in. beton, drewno, stal
 • Dostosowanie grubości warstwy do potrzeb i wymagań inwestora
 • Różnorodne zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym
 • Izolacja termiczna
 • Izolacja akustyczna
 • Ochrona ogniowa
 • Sprzyja wytworzeniu korzystnego mikroklimatu w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

Charakterystyka wyrobu:

 • Grubość powłoki do 15 cm
 • Gęstość objętościowa od 140 do 180 kg/m3 w zależności od potrzeb izolacyjności termicznej i akustyczne
 • Współczynnik przewodzenia lambda kształtuje się na poziomie 0,046 W/m2